Mötet öppnas - Upprop - Val av justerare
Allmänhetens frågestund
Frånvaro i kommunens skolor - Interpellation
Politikens ansvar med anledning av situationen inom Sociala sektorn - Interpellation
Jürgen Beck, Vänsterpartiet - Fråga
Granskning av delårsrapport 2019 - Yttrande
Höglandsförbundet - Delårsrapport 2019
Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten 2020
Ägardirektiv 2020 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Ägardirektiv 2021 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader AB, Eksjö Energi AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Dataskyddspolicy
Mötet återupptas efter paus - Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy
Internationell policy - uppdatering
Partistöd 2020
Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag
Redovisad intäkt för avverkad skog, Klintens naturreservat, tillförs Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Valärenden
Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts

20 februari 2020 Kommunfullmäktige

20 februari 2020 Kommunfullmäktige

Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

No videos found